# کنفرانس

UUU چشم

  قیچی ام میکنند؛ همنامان** در میان زمان   مژه هایم تر، دیده ام بر شمس* ... برایم چه پیامی دارد؟ ناشتای سرپایی؟!؟ --------------------------------------------------------- ** محمد * بیمارستان فارابی(11 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید