# چشم

UUU چشم

  قیچی ام میکنند؛ همنامان** در میان زمان   مژه هایم تر، دیده ام بر شمس* ... برایم چه پیامی دارد؟ ناشتای سرپایی؟!؟ --------------------------------------------------------- ** محمد * بیمارستان فارابی(11 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید

JJJ بازآورد

  چشم در چشم الکترونی جرعه‌ای برای  زهره الحمرا پاپایا آسمان که به عقب می‌رود همدیگر را یادمان می‌آید و اکنون؛ یمکن الاتصال بهذا الرقم!
/ 0 نظر / 15 بازدید