LLL پیش از دهه

 

پرواز فشرده در هوای ناپالوده

               با مدال

               در شکستن خواب بی تعبیر

               برای خواستگاری

               برای یا(ها)، صفر و یک(ها)

و... میانه ی فازی روی محور سکوت؟

-----------------------------------------

خواب!

/ 0 نظر / 25 بازدید