=-= یی چوغکو

 

خودت که همه ی رنگها را یکجا

                    رنگ دنیا را چه؟ بان 

#

هان!

می خواندنت، میراندی

            و من به تکاپو، ناآگاه

           در میان رنگ پیراهن و دنیا

                         چه با ضربآهنگ

                          بدنبال بازآهنگ

#

و در این فشار ناهنجار

           مادر

                می شمرد تنهاییش را، اما

                      میان نمره های دیژیتال؛

                                     یک یک هشت، پنج 

                                     سه پنج سه ...

                                           الو!  اینجاست پیمانه 

#

و تو

     گرم مانده بودی به خِسی

                           به رفتنی

                                        هنوز

------------------------------------------------------------------

سوم نامه ای برای میشتی حاج کل معصومه

/ 0 نظر / 21 بازدید