پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

~~~ چشمکی

   کمی که روز نباشد زندگی هویدا می‌شود کالر‌آی‌دی‌ تلفن شار‌ژينگ موزر آی‌دنتيفيکيشن موبايل رهيتينگ ميکروفر و... چه بناگوش فارس بودنمان بس جايگاهی است برای نوازش کشيده‌های زندگی؛ کمی (شايد) که روز باشد. ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید