_ _ _ زردی و سرخی

 

کنده و تخته ی گمرک

                  روی خاک دوگانه

شعله ی گرم، برای آش

بدون شکستن کوزه اما، امسال

                                     برای سور چهار شنبه

                                     برای سور بی همهمه*

-------------------------------------------------------

* بلور  

/ 0 نظر / 18 بازدید