UUU بلور

 

شکسته؛ رگها

                    بالای پلکان پیچ

                    روان بر پنج دری های تو در تو

لانه های کبوتری

                     میزدند؛ فریاد بی بازگشتی

                     برای نیوشه ی آن سوی دنیا

                     از میان پس کوچه های سنگ فرشی

در آدینه

/ 0 نظر / 27 بازدید