*}* گوسالگی(12+1)

(ویژه نوشته ی هشتمین سال تارنگاشت گویه‌هایی در چراغ خاموش)


سیاه و سفید است

                نمایش جعبه ی جادو

                 از رنگ دنیا

رنگ کلاه پسر گاو قرمز است یا مشکی؟

               روی حصیر که بخواهد بنشیند

               بخزد زیرش، لای چوب پایه ها

...

جیرک: عکس؛ رنگی است اما!

/ 0 نظر / 24 بازدید