»»» * ۲۰۰۰~

 

يک (شايد) درميان؛

۰۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰ف۱۰۰۱۱۰۰۰۱۱۱۱۱۰۱۱خ‌‌خ...س‌ش‌س‌خ‌خ‌خ‌س‌س‌س‌ش‌ش‌ف‌ش..

خوانش tها

تا شبی هشتصدو سی و پنج دقيقه‌ای

یلدا

=========================================

* ۱۰۰۰! 

/ 13 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دريا

سالهايی که به قرنها و شاید هزاره ها می مانند و دقايقی که در يک کلمه خلاصه می شوند. يلدا

سرگشته

سلام دركش برام سخت بود

شاپرک

بازم عدد؟ بازم فرمول؟ بازم حساب کتاب؟

AVERA

حالاست که از داربست ايام فرو بيفتم*......

ودود

می خوانمت ليک دريافتن را ديری نمی پايد که قصور قصور ذهن است و تو اريکه حرف را نيکو قرق زده ای .........

faraz

خوانش صداها و روزهايی که به غم می گذرد..

مانیا

وقتی تمام شب هايم يلداست بی حضور او...

علي

به به.... ژنتيکی هم که شدی!