=-= هر پرواز

(ویژه نوشته ی ششمین سال تارنگاشت گویه‌هایی در چراغ خاموش)

.

... پنجره ای که دیگر نیست

                  که ایستاده ام پشت‌ش؛

همانی که شمارش شکاف چهارگوش سیمان

              شمارش گامهای بدون بازگشت

                         گامهای برداشته شده از افسانه ی دور از حقیقت

                                   برداشت اشک

                                              اشک ایستادن پشت شیشه

                                                                 پشت شکسته ی ناایستا

مرا سخت تر می کند

--------------------------------------------------------------------------------------------

آبان 87

/ 6 نظر / 16 بازدید
ودود

پنجره ها دروازه هایی هستند برای تبادل آزادی میان جهان داخل و برون

حنانه

مامانم گفت نوشته هاتون با همه فرق می کنه ..... برام خیلی جالب بود ....[گل]

شبلی

این قورباغه که شاهزاده ی مرا ربود...

dost yalda dar iranproud

حيف که يلدا آنقدر مطمئن نبود تا اميدوار باشد .... یلدا رفت براش دعا کنید [گریه][گریه]

دریا

مروارید نشسته در دل صدفی سخت پوست