::: گوسالگی (۱۱)

.

جای جای پا

روی دیوار سنگ

بر درخت ترد*

پرتاب میو‌ه های کال

بوییدن بوی خام- بوی تند

...

 به دالان کمانگیر!

----------------------------------------------

* زبان بنفش (۶/۲/۸۵)

/ 6 نظر / 15 بازدید
مانيا

گوساله ها که از ديوار بالا نمی روند جز به صدای عمو که: گوساله دوباره بالای ديوار چه می کنی!

مريم

. . . کآل مثل این ذهن من... که نمیفهمد این واژه ها را بیمار است انگار.... .

صبا نسيم

فکر می کنم ديگه کم کم دذاريم فاميل ميشم!