ooo آييژ پشت گونی

 

سيمين

موج به عرق‌چين

زريـن

موج مخروطين

¤

پيـچينـه دستان‌م

 تابـان آيينم

٬

پنهان‌م

/ 11 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باروون درخت نشین

وقتی که افتاب از جدار های کومه می تابد، دلم میخواهد چون تمام نیستی ها خود را در عطشم پنهان بدانم!!

کتایون

ممنون از کامنت زيبايت...اينکه باد حرف ها را جا به جا ميکند....

پیپ قرمز

حال با باور نمی کشد که عرض شود اما ... با نوشته ای بر تکنیک " Pleonasm " به – روزم ... پیپ قرمز

رويا

مگر پشت آيينه ای که پنهانی؟يا آيينه پشت به تو دارد؟کدام؟