ooo لرزگانِ چمان!

 

~~ خداحافظ تا شايد پيـآ ...

 ...پيام شکسته‌ِ "تيرگان"

؛

به پنجشنبه* که پرتاب شده باشد

و من به خودم

هله

-------------------------------------------------

*  29تير۱۳۸۵خ

/ 8 نظر / 13 بازدید
او

و اگر نشود چه؟؟

ملکه سبا

می دونی هميشه نوشته هات رو حدس می زنم ؟ نه خوب چرا بايد می دونستی !

راضیه

باز هم نفهميدم. .... برای چراغ خاموش همين

دريا

شاید تا رسیدن به روزهايی، روزتر از ديروزها و امروزی تر

رويا

این یعنی چی؟شما هم رفتید؟