= | = تخت بی جمشید

 

{ویژه نوشته ی دهمین سال تارنگاشت گویه هایی در چراغ خاموش}*

 

مورچه های آدمیزاد

                     یادم را له میکنند

یاخته های یادم اما

                      خوردنی نیست

پروانه ی طلایی هم اگر پرواز نکند

----------------------------------------------

شیراز/بهار1391

نهمین سال!

/ 0 نظر / 23 بازدید