جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
::: بی کمد!

.

نشیب و فراز زمان

دندانه می‌سازد

بر کلید(م)

جوف سیاهِ فیروزفام

نهان که بگرداند

 قفل‌واره‌ای

/////////////////////////////////////////////

دستینه‌ی سفید ژی (۲۶/۱۱/۸۵)

چراغ خاموش
پيام هاي ديگران ()